Svečiuose Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas doc. dr. Jonas Ivanauskas

Prienų globos namuose lankėsi Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas doc. dr. Jonas Ivanauskas. Birštono dekanas monsinjoras Jonas Dalinevičius pasveikino susirinkusius Globos namų koplytėlėje, padėkojo už pasiaukojimą maldai, už pagalbą liudijant Dievo žodį. Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas doc. dr. Jonas Ivanauskas palaimino susirinkusius, stiprino malda ir viltimi, kad kiekviena mums duota gyvenimo diena turi ypatingą prasmę,  pagalba šalia esančiam tiek malda, tiek gerais darbais atidaro vartus į tikrąją šviesą. Globos namų gyventojai, direktorė Inga Barkauskienė padėkojo garbingam svečiui už parodytą dėmesį, rūpestį savo žmonėmis, stiprinančius dvasinius žodžius.

Angelė Baliūnienė, socialinė darbuotoja

Previous post
Nuoširdūs sveikinimai sukaktuvininkei
Next post
Dalyvavome viktorinoje – edukacijoje