Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų taisyklės (aprašai)

Viešųjų pirkimo planai

Mažos vertės pirkimai

Supaprastinti pirkimai

Prienų globos namų gyvenamojo pastato 1N3p, Panemunės g. 28, Prienai, kapitalinio remonto darbų techninės specifikacijos projektas

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo