Atokvėpio paslauga

Trumpalaikės specialiosios socialinės globos paslaugos, teikiamos suaugusiems asmenims su negalia, kuriuos namuose prižiūri ir globoja (rūpinasi) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji ir laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.