Trumpalaikė socialinė globa

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra iki 6 mėnesių per metus.