Ilgalaikė socialinė globa

Ilgalaikės socialinės globos paslauga – teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visiškai nesavarankiškiems asmenims ( suaugusiems asmenims su sunkia negalia, suaugusiems asmenims su negalia senyvo amžiaus asmenims).