Kokybės vadybos sistema

Prienų globos namuose įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 reikalavimus.

2023 spalio 9 d. Prienų globos namams suteiktas „Bureau Veritas“ sertifikatas, rodantis mūsų įstaigos įsipareigojimą veiksmingai diegti vadybos sistemą ir nuolat tobulėti. „Bureau Veritas Certification“ sertifikavimo ženklas reiškia patikimumą, tvarumą ir pasitikėjimą, o tai kuria pridėtinę vertę įstaigai ir teikiamoms paslaugoms.

Globos namams sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu globos namai įsipareigoja:

  • Dirbti pagal vadybos sistemą, atitinkančias LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir nuolat ją tobulinti.
  • Imtis priemonių, kad kokybės vadybos sistemos politika būtų suvokiama visų darbuotojų bei taptų pagrindiniu jų siekiu.
  • Laikytis taikomų įstatymų bei kitų norminių dokumentų reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei prevencines priemones.
  • Planuoti ir atlikti darbus bei siekti geriausių ekonominių rezultatų ne tik taupydami išteklius, bet ir sudarydami bei palaikydami saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas.
  • Telkti dėmesį į visų lygmenų darbuotojų mokymą bei tobulėjimą, kad darbuotojai galėtų siekti užsibrėžtų tikslų.
  • Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad kokybės vadybos sistema padėtų tobulinti veiklą.
  • Atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus.