Priėmimo tvarka

Prienų globos namuose apgyvendinami senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys su sunkia negalia) ar dalinis nesavarankiškumas, ir suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir suaugę asmenys su sunkia negalia) ar dalinis nesavarankiškumas, vadovaujantis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika (aktualia redakcija).

Dėl socialinių paslaugų, taip pat ir dėl patekimo į socialinės globos namus, asmuo turi kreiptis į gyvenamosios (deklaruotos) vietos savivaldybę, socialinės paramos skyrių. Kreiptis gali jo globėjas (rūpintojas) ar kiti asmenys. Globos namus į kuriuos norima apsigyventi/apgyvendinti asmenį galima rinktis visoje Lietuvoje.