Nuoširdūs sveikinimai sukaktuvininkei

Globos namų gyventoja Jūratė Angelė Sargūnaitė vasario 24 dieną minėjo 80 metų sukaktį. Jūratė šiuose namuose apsigyveno prieš pora metų. Visą gyvenimą skyrė darbui, rūpinosi savo giminaitėmis, o kai pablogėjo sveikata, nedvejodama pasirinko gyvenimą tarp bendraamžių Globos namuose. Čia sutiko 90 – metę Onutę, su kuria gyvena viename kambaryje. Moterys labai susidraugavo. Kartu lankosi renginiuose, koncertuose, Šv. Mišiose, žiūri laidas ir filmus, juos aptaria. Jūratė paskaito spaudą, Onutė padainuoja. Viena kitą apglėbia rūpesčiu, supratimu ir džiaugiasi atradę bičiulystę. Onutė buvo pirmoji, kuri pasveikino savo kaimynę su gražia asmenine švente. Jau nuo pat ryto netilo telefonas, Jūratę sveikino krikšto dukra, artimieji ir giminaičiai iš užsienio. Kaimynė Onutė skyrė eiles, dainas ir padėkos žodžius. Globos namų darbuotojai linkėjo sveikatos, sėkmės, šilumos, jaukumo, bendrystės ir ilgų gyvenimo metų, apjuosę jubiliejine juosta ir įteikę gėlių sudainavo – Ilgiausių metų. Susirinkusieji vaišinosi šventiniu tortu, šnekučiavosi, prisiminė įvairius nutikimus, juokavo ir dainavo. Sukaktuvininkei linkime naujų įspūdžių, šypsenų ir svajonių išsipildymo.

Socialinė darbuotoja Jūratė Kuzmickienė

Previous post
Grįžtu kaip laukiamas vėjas…
Next post
Svečiuose Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas doc. dr. Jonas Ivanauskas