Žolinė

Žolinė – katalikiška šventė, persipynusi su pagonybės laikų papročiais, kviečia mus susiburti draugėn, pasidžiaugti žemės subrandintais turtais. Anuomet šeimininkės Žolinėms iš derliaus pirmųjų vaisių priruošdavo vaišių, kviesdavo plačiąją giminę ar bičiulius, kaimynus pasisvečiuoti – visus, kurių pagalbos rankų ir talkos ne kartą prireikdavo kelyje į derlių – juk vienas jo neužauginsi.

Prienų globos namų bendruomenė šventė Žolinę su daina, vaidinimu ir šokiu susirinkę draugėn namų kiemelyje. Gyventojai savo eilėmis, dainomis, pralinksmino susirinkusius, priminė papročius, jaunystės linksmybes ir šviesias vasaros dienas. Socialiniai darbuotojai kartu su gyventojais inscenizavo lietuvių liaudies dainą ,,Oi tu, Joneli“. Šventę paįvairino Nemajūnų bendruomenės santalkos vokalinis ansamblis su armonika, skambiomis dainomis. Susirinkusieji linksminosi, sukosi poromis grojant armonikai, vaišinosi gira ir pyragu.

Dėkojome vieni kitiems už gardumynus, už „derlingą“ draugystę, bendrystę ir pagalbą, kurios pripildo kasdienį gyvenimą šviesos bei šypsenos. Vertinkime viską, ką mums duoda Žemė maitintoja ir mus supantys žmonės.

Angelė Baliūnienė, Prienų globos namų socialinė darbuotoja

Previous post
Susitikimas su maltiečiais
Next post
Dovanos užimtumo terapijai