Velykinės rekolekcijos  

Globos namuose lankėsi Birštono dekanas monsinjoras Jonas Dalinevičius, Stakliškių parapijos administratorius Laurynas Visockas. Rekolekcijų vedėjas OFM Kretingos vienuolyno vikaras brolis Paulius Vaineikis pakvietė visus susikaupti maldai, apmąstymams belaukiant Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų. Koplytėlėje buvo aukojamos Šv. Mišios.

Socialinė darbuotoja Angelė Baliūnienė

Previous post
Fotografės Klaudijos Mackevičiūtės  paroda „Amžius“
Next post
Su šv. Velykomis!