Garbus jubiliejus – su daina ir eilėmis

Spalio 4 d. Prienų globos namų gyventoja Živilė atšventė garbingą 80 metų jubiliejų. Sukaktuvininkę sveikino įstaigos administracija, artimieji, Globos namų ansamblio nariai.

Būrelis sveikintojų buvo pakviesti į Seklytėlę, kurioje visi ragavo šventinio torto, smagiai šnekučiavosi, dainavo, klausėsi lūpinės armonikėlės muzikos, skaitė eiles, dalijosi prisiminimais.

Živilė mūsų bendruomenės dalimi tapo liepą, tačiau jau spėjo su visais susibičiuliauti. Pozityvi, geranoriška, nestokojanti geros nuotaikos Jubiliatė dažnai aplankoma draugų, buvusių kaimynų, noriai dalyvauja užimtumo veiklose, ansamblio “Kvietkelis” repeticijose. Ir be viso to kuria eiles. Išleidusi ne vieną poezijos knygelę. Atvykusi į globos namus savo eilėraščiais praturtino Oninių, Žolinės šventes, Rugsėjo 1- osios, Muzikos bei Pagyvenusių žmonių dienos paminėjimo popietes.

Linkime gerb. Živilei kūrybinių idėjų gausos, stiprios sveikatos! Lai netrūksta ypatingų dienų, nepamirštamų akimirkų!

Socialiniai darbuotojai

Previous post
Poezijos rytmetys
Next post
Prienų globos namų gyventojai – aktyvūs Trečiojo amžiaus universiteto studentai