Velykos – graži, svarbi ir itin laukiama pavasario šventė

Tai Kristaus prisikėlimas, didelis džiaugsmas, daugybė spalvų, atgimstanti gamta ir smagūs margučių ridenimai. Puiki proga dar kartą pabūti su artimiausiais žmonėmis, padėkoti jiems už viską ir be abejo, palinkėti gražių dalykų. Puiki proga švęsti, džiaugtis ir būti čia ir dabar. Prienų globos namuose gyventojams koncertavo Kauno senjorų klubo „Berželis“ kapela „Šaltinis“. Nuostabios, negirdėtos dainos, prasmingi žodžiai tiesiog užbūrė gyventojus, kurie šoko ir dainavo, kartu linksminosi linkėdami vieni kitiems gražių Šv. Velykų. Gyventoja Marytė padainavo savo kūrybos dainą, pradžiugindama ir nustebindama visus susirinkusius.

Sakoma, kad žemę gražiausiai budina vaikų balsai. Kiemelyje, susirinkę gyventojai, jų artimieji ir vaikučiai rideno margučius. Krykštavimas ir skambus  juokas ilgai skambėjo Globos namuose, o margučiai vis ritosi…

Valė Gustaitienė, užimtumo specialistė 

Raimonda Sakalauskienė ir Angelė Baliūnienė, socialinės darbuotojos

Previous post
Velykinių kiaušinių marginimas
Next post
Šventinė Velykų savaitė tęsiasi…