Šiltas susitikimas

Nuoširdi draugystė sieja Prienų globos namų bendruomenę su LTOK Kauno apskrities tarybos pirmininku Pranu Majausku. Jis kiekvienais metais aplanko globos namuose gyvenančius sporto veteranus. Šiais metais, Gerbiamas Pranas, pasveikinti mūsų namų gyventojus ir darbuotojus su gražiausiomis metų šventėmis, atvyko kartu su Lietuvos bokso federacijos atstovais ir Kauno sporto veteranų klubo vokaliniu instrumentiniu ansambliu „Ąžuolynas“, vadovaujamu Vinco Bieliūno. Svečiai nuoširdų dėmesį, pagarbą ir dovanas skyrė globos namuose gyvenantiems – sporto veteranams: Jonui Balkevičiui, Žilvinui Žymantui Pėžai, Jonui Juocevičiui, Kęstučiui Dziadaravičiui. Pranas Majauskas, įteikė padėkas darbuotojams, padėkojo už profesionalų darbą, kasdieninį rūpestį, pagalbą artimui ir pakvietė pasiklausyti koncerto. Susirinkusieji klausėsi ansamblio „Ąžuolynas“ atliekamų dainų, skambių melodijų, jautrių eilėraščių posmų, kartu dainavo, lingavo, šoko. Globos namų direktorė Inga Barkauskienė padėkojo ilgamečiams bičiuliams už nuostabią koncertinę programą, šiltus draugiškus ryšius, bendrystę ir nuolatinį dėmesį globos namų bendruomenei.

Previous post
Žinojimas visada didėja dalijantis
Next post
Darbuotojų vakaras valso ritmu