PRIENŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖ DIENA

„Mus lydi ne vien tik tai dienos saulėtos –

Po vasarų lanko ruduo ir žiema.

Visų laimių laimė – tai širdį turėti

Ir jausti, kad kartais jinai skaudama…“

(V. Navickas)

Rugsėjo 27 – oji Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva Lietuvoje ji oficialiai švenčiama nuo 2004 metų. Socialinis darbas – tai vertybėmis grindžiama veikla, kurios pamatas ir pagrindinė idėja – meilė ir pagalba žmogui. Šį darbą dirba socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai bei kiti specialistai su tikslu – padėti įveikti socialines problemas, siekiant pagerinti kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę.

Prienų globos namuose socialinį darbą dirba bei profesinę dieną šiemet minėjo 8 socialiniai darbuotojai, 4 užimtumo specialistai, 17 individualios priežiūros darbuotojų. Socialinį darbą dirbantys darbuotojai yra nepaprasti žmonės. Tai žmonės su didelėmis širdimis kupinomis gerumo, kuriems kasdien tenka susidurti su neviltimi, prašymais ir reikalavimais, kuriems reikia nepaprastai didelės dvasinės tvirtybės, kad patiriamos emocijos nepalaužtų pačių, neužgožtų gyvenimo džiaugsmo. Minėdami profesinę dieną, jie nusipelnė gražiausių padėkos žodžių ir pagarbos, kuriuos globos namų šventiniame rytmetyje prie kavos puodelio tarė globos namų direktorė Inga Barkauskienė, linkėdama, kad širdyse niekada netrūktų meilės ir atjautos, nepristigtų tikėjimo savo galia, nepritrūktų žodžių bei gebėjimų, kuriais iš ligos patalo pakelia palaužtus senolius, suteikia jiems gyvenimo džiaugsmo, grąžina viltį ir tikėjimą. Socialinius darbuotojus pasveikino ir kiti Prienų globos namų skyrių darbuotojai.

Pavakary socialiniai darbuotojai dalyvavo šventiniame renginyje Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga mero ir administracijos direktorės padėkomis bei savivaldybės dovanomis buvo apdovanotos Prienų globos namų socialinė darbuotoja Raimonda Sakalauskienė, individualios priežiūros darbuotojos Dalia Aliukevičienė ir Edita Paltanavičė.  Už prasmingus darbus, aktyvią veiklą sprendžiant socialines problemas, taip pat už organizuotą pagalbą nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms  padėkos raštu pagerbta Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė. Renginio metu už profesionalų ir atsakingą darbą padėkos įteiktos socialinėms darbuotojoms Irenai Laukaitytei ir  Jūratei Kuzmickienei, kurios atkeliavo iš Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Vilmos Augienės.

Sekančią dieną tęsdami profesinės dienos paminėjimą bei siekdami stiprinti tarpusavio ryšį, bendrystę bei patirti gerų emocijų Prienų globos namų socialinio darbo skyriaus darbuotojai buvo išvykę į Veisiejus, kur dalyvavo smagioje dzūkiškų bandų edukacijoje, vaišinosi mėtų arbata, mokėsi šokti tradicinį liaudies šokį „Patispaną“.

Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės dienos proga norisi pasveikinti ir kolegas – Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centre socialinį darbą dirbančius darbuotojus bei direktorę Aureliją Urbonienę. Nuoširdžiai dėkojame jiems už šiltą bendravimą ir bendradarbiavimą, už suteiktą galimybę šiemet profesinę dieną švęsti kartu – bendroje išvykoje į Varšuvą.

Socialinis darbas – tai pokyčių profesija, reikalaujanti nuolatinio socialinių darbuotojų tobulėjimo. Prienų globos namų socialiniai darbuotojai nuolat aktyviai dalyvauja įvairiuose mokymuose, seminaruose, tobulina savo profesinius įgūdžius, brandina socialinio darbuotojo vertybes bei asmenybines savybes. Džiaugiamės, kad šiemet Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė ir 5 socialiniai darbuotojai įgijo Vyriausiojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją (antra kvalifikacinė kategorija), 2 socialiniai darbuotojai dalyvauja socialinius darbuotojus vienijančioje asociacijos veikloje, 2 socialinės darbuotojos koordinuoja savanorių veiklą.

Prienų globos namai – ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikianti įstaiga senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, užimtumo specialistai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ir kiti specialistai. Kviečiame šių profesijų žmones įsilieti į mūsų kolektyvą kilniai profesinei ar savanoriškai veiklai, studentus – įtvirtinti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių, meno kolektyvus – praskaidrinti ir paįvairinti  čia gyvenančių žmonių  kasdienybę.

Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga visiems socialinį darbą dirbantiems darbuotojams linkiu nepervargstant kasdienybės rūpesčiuose ir toliau dalintis tuo, ką turite gražiausia ir geriausia – savo širdimi.

Ačiū kad esate.

Prienų globos namų Socialinio darbo skyriaus vadovė Angelė Gavelienė

Previous post
90 metų jubiliejus
Next post
Ekskursija