Gyventoja Juozapa švenčia 90 metų jubiliejų

Rudens vėjas už lango valso žingsniu suka auksu nuspalvintus lapus. Kaštonais ir gilėmis nubarstyti takeliai, jau pirmosios šalnos ne kartą nubalino žolę, bet Globos namų gėlyne vis dar žydi rožės ir džiugina praeivius. Taip jos savo margaspalviais žiedais atsidėkoja Globos namų gyventojai Juozapai Pranciškai Šliužienei už sodinimą ir priežiūrą. Ši Charizmatiška ir veikli senjorė spalio 17 dieną šventė 90 metų jubiliejų. Gėlių puokštėmis nešini Juozapos svečiai rinkosi į Globos namų Seklytėlę. Sukaktuvininkę pasitiko muzikiniu maršu. Nuoširdžius, meilės kupinus sveikinimo ir padėkos žodžius, Mamai tarė dukra Laimutė. Įstaigos vadovė Inga Barkauskienė, įteikdama puokštę gėlių linkėjo neblėstančios energijos, sveikatos, stiprybės ir bendrystės džiaugsmo. Darbuotojai Juozapą apjuosė jubiliejine juosta, įteikė dovanas. Paklausta, kaip sulaukė tokio garbaus amžiaus, mostelėjo ranka ir pasakė, kad metai nepastebimai ir greitai prabėgo, kaip upėje vanduo nutekėjo. Visą gyvenimą sunkiai dirbo ūkio ir lauko darbus, augino vaikus, vėliau anūkus, bet surasdavo laiko ir pramogoms. Mėgo šokti, dainuoti, skambinti būgneliu. Juozapa globos namuose apsigyveno Prieš metus apsigyvenusi globos namuose, susibičiuliavo su gyventojais, atrado daug širdžiai mielos veiklos. Čia kiekviena Juozapos diena pilna užsiėmimų -tai Ji puošiasi, ruošiasi ir skuba į koncertą ar Šv. Mišias; tai bendrauja telefonu su dukra, giminaičiais, tai dalijasi savo gyvenimiška patirtimi su gyventojais, darbuotojais, tai eina pasivaikščioti į kiemą, ravi, tvarko gėlių darželius… O kur dar paukšteliai?… Ir jais pasigėrėti reikia, ir giesmių paklausyti, ir atsidėkoti – paberti sėklų ar trupinių. Juozapa visiems palinkėjo džiaugtis kiekviena diena ir branginti susitikimų akimirkas. Prisiminimais apie sukaktuvininkę dalijosi šeimos draugas Julius,  sveikinimus ir dainas skyrė giminaičiai. Krikšto sūnus Tadas pakvietė krikšto mamą šventiniam šokiui. Smagiai jubiliatė sukosi šokio sūkury, dėkojo už jai suruoštą gimtadienio šventę, susitikimą su artimaisiais, vis kvietė pasivaišinti. Susirinkusieji vaišinosi Juozapos dukros Laimutės suruoštomis vaišėmis, skanavo jubiliejinį tortą, dainavo dainas, dalijosi prisiminimais. Sukaktuvininkė skambindama būgneliu padainavo keletą dainų, padeklamavo eilėraštį. Svečiai liko sužavėti Juozapos energingumu, intelektualumu, išradingumu, palinkėjo sveikatos, išlikti tokiai žaviai, energingai ir sulaukti šimto metų.

                                                                                             Socialinė darbuotoja Jūratė Kuzmickienė

Previous post
„Esi graži ir nuostabi žvaigždutė“
Next post
Popietės arbatėlė