Prienų globos namų gyventojai – Draugystės kiemelio dalyviai

Gyventojai dalyvavo puikiame, skirtame Mindaugo karūnavimui, liepos 6-ąjai, renginyje Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre. Gražios, iškilmingos dainos, eilėraščiai bei vedančiosios, dzūkų pratarmės ambasadorės Svetlanos Žadeikienės, nuotaikingi pasakojimai sukūrė gerą ir šiltą renginio atmosferą. Muzikinius pasirodymus atliko globos namų ansamblis „Kvietkelis“, Varėnos, Jonavos, Kėdainių, Kalvarijos, Birštono savivaldybės Nemajūnų dienos centro ansambliai bei solistai. Kiemelyje, vienu metu susikibę už rankų dideliame rate dainavo apie 100 senjorų, neįgaliųjų ir socialinių darbuotojų. Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė padėkojo šventės organizatoriams už gražią iniciatyvą ir prasmingai praleistą laiką.

Po renginio dalyviai vaišinosi ir smagiai bendravo, šoko ir linksminosi.

Socialiniai darbuotojai Birutė Bajorienė, Raimonda Sakalauskienė, Gintas Mikalauskas, Virginijus Stadalninkas ir užimtumo specialistė Valė Gustaitienė

Previous post
Šventėme Jonines
Next post
Šventėme Lietuvos Valstybės dieną!