Poezijos popietė ,,Šviesu nuo žodžio šitaip pasakyto…“

Pasaulinę poezijos dieną – kovo 21-ąją Globos namuose vyko kūrybos popietė ,,Šviesu nuo žodžio šitaip pasakyto…“. Poezija pralinksmina, sujaudina, priverčia susimąstyti, atskleisti pasaulio grožį. Eilėmis išreiškiame save, dalijamės savo mintimis su kitais apie visatą, žemę, gamtą, žmogaus jaučiamą vidinį ir regimą arba įsivaizduojamą išorinį pasaulį. Su šiomis mintimis poezijos mylėtojai susirinko Globos namų seklytėlėje pabūti drauge, pasidžiaugti skambiais  poezijos  posmais.  Su daina visus pasveikino gyventoja Jadvyga. Popietės svečias –  Prienų krašto poetė Vilytė Stelmokienė supažindino su savo kūryba, skaitė eiles. Skambiu balsu, muzikinėmis improvizacijomis džiugino gyventojas Albertas. Globos namų poetė Živilė savo eilėmis pakvietė sutikti pavasarį, pasigėrėti bundančia gamta. Poezijos mylėtojai dalijosi mėgiama poezija, dainavo kartu su gyventojų ansambliu ,,Kvietkelis“, vadovaujamu Valės Gustaitienės. Bendra daina visiems dovanojo puikią nuotaiką, sustiprino draugystę, meilę knygai bei poezijai.

Socialinė darbuotoja Angelė Baliūnienė,

užimtumo specialistės Valė Gustaitienė, Rasa Černomorec

Previous post
Sveikiname Juozapas ir Juozus
Next post
Margučių edukacija