logo

prienų globos namai
Prienų rajono savivaldybė

Tel. (+370 319) 60401
El. p. info@pgn.lt

I–IV - 8.00–17.00
V - 8.00–15.45

informacija

 

MIELI LANKYTOJAI,

Prienų globos namuose nuo 2021 m. gegužės 24 d. gyventojus lankyti gali asmenys, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

 

1. yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus 1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus 1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

3. atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą;

4. yra vaikai iki 16 metų.“

 

Gyventojų lankymo laikas: 11.00 - 12.00 val. ir 14.00 – 16.00 val.

Gyventojai lankomi iš anksto užsiregistravus telefono numeriu: (8-319) 60386.

 

Lankytojas, atvykęs į Globos namus, pateikia:

* Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) įrašą ar protokolą;

* Asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą;

* ESPBI IS duomenų pagrindu parengtą skaitmeninį pažymėjimą;

* Dokumentą, patvirtinantį vaiko amžių (taikoma asmenims iki 16 metų).

Vienu metu vieną gyventoją jo kambaryje gali lankyti ne daugiau kaip vienas asmuo, susitinkant lauke – leidžiama ne daugiau nei 4 asmenims iš vieno namų ūkio. Lankymo trukmė - iki 15 minučių patalpose ir iki 30 minučių lauke, išlaikant saugų atstumą.

Informacija apie gyventojus teikiama tel. Nr.:

+370 652 52378 (visą parą budintys slaugytojai),

+370 699 55627 (III aukšto slaugytojai),

+370 652 52364 (socialiniai darbuotojai (8.00 - 17.00 val.)).

Dėkojame už Jūsų supratingumą ir dėmesį artimiesiems, saugokime save ir kitus!

Prienų globos namų administracija


KITOS PREVENCINĖS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

 • Visų gyventojų kūno temperatūra matuojama ne rečiau kaip vieną kartą per parą;
 • Kiekvieną dieną visiems darbuotojams matuojama kūno temperatūra prieš darbo pradžią ir pakartotinai bet kuriuo darbo metu, esant įtarimams, kad darbuotojas jos gali turėti;
 • Globos namuose vykstančių užsiėmimų metu naudojamos asmeninės apsaugos priemonės, laikomasi saugaus atstumo, rankų higienos ir dezinfekcijos reikalavimų;
 • Naujai apsigyventi atvykstantį asmenį gali lydėti ne daugiau nei vienas giminaitis, artimasis, globėjas (rūpintojas);
 • Visi priimami gyventojai izoliuojami 14 dienų tam skirtose patalpose, kuriose dirba atskiras personalas, naudodamas II saugumo lygio asmens apsaugos priemones;
 • Globos namų gyventojas gali išvykti laikinai svečiuotis pas globėją, giminaičius, tačiau grįžus po laikino išvykimo į svečius, jis izoliuojamas 14 dienų;
 • Valymas ir dezinfekavimas privalomas visiems horizontaliems ir dažnai liečiamiems paviršiams, visi vonios kambariai valomi mažiausiai du kartus per dieną, taip pat, kai yra nešvarūs;
 • Patalpos vėdinamos mažiausiai 5 kartus per dieną;
 • Kasdieninę gyventojų priežiūrą atliekantys darbuotojai naudoja asmenines apsaugos priemones (toliau – AAP), nurodytas LR Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. V-917 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pagal saugumo lygius“ priede.

Laikino atokvėpio paslaugos teikėju patvirtinti Prienų globos namai

 

Kviečiame pasinaudoti laikino atokvėpio paslauga jeigu jūs laikinai negalite slaugyti,  prižiūrėti suaugusio su negalia ar senyvo amžiaus artimo žmogaus, su kuriuo kartu gyvenate Prienų rajono savivaldybėje.

Prašymą paslaugai gauti galite pateikti gyvenamosios vietos seniūnijoje arba Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje.

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikiama nuo 12 iki 24 valandų per parą. Nepertraukiama paslaugos teikimo trukmė - iki 14 parų per metus.

Išskirtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (artimojo netektis, sveikatos problemos ir pan.), dėl laikino atokvėpio paslaugos galima kreiptis tiesiogiai į Prienų globos namus, organizuojant trumpalaikę socialinę globą nepertraukiamai iki 90 parų.

Mūsų namai laukia Jūsų...


Darbo pasiūlymai:

 1. Bendrosios praktikos slaugytojas
 2. Socialinio darbo skyriaus vadovas

Kviečiame į Prienų globos namus

Jeigu Jūs namuose prižiūrite sunkiai sergantį, neįgalų ar senyvo amžiaus žmogų ir išvykdami neturite galimybių jį prižiūrėti, maloniai kviečiame pasinaudoti trumpalaikės socialinės globos/slaugos paslaugomis Prienų globos namuose. O gal tiesiog pavargote ir norite atsikvėpti dieną, kitą, savaitę ar net mėnesį?

Jei už paslaugą pagal sutartį galite mokėti patys ar vaikai, tereikia su Prienų globos namais susitarti dėl atvykimo laiko ir atvykus pasirašyti sutartį. Jei reikalinga savivaldybės lėšų dalis, pagal galiojančius LR teisės aktus Jūs turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamos vietos savivaldybės socialinį skyrių. Prienų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos:

 • suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 900 EUR per mėn.;
 • suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 800 EUR per mėn.

Maloniai kviečiame apžiūrėti mūsų globos namus darbo dienomis. Jei galite tik savaitgaliais, susiderinkime laiką nurodytais telefonais. Įsitikinsite, ar Jums, Jūsų slaugomam/globojamam žmogui būtų priimtinos sąlygos, aplinka, tvarka. Laukiame paklausimų darbo dienomis tel. (8 319) 60 401 – administracija, Jums patogiu laiku (8 319) 60 386 – socialiniai darbuotojai. Galite mums rašyti el. p. info@pgn.lt ar laiškus adresu Panemunės 28, LT-59116 Prienai. Internetinio p. adresas www.pgn.lt.


naujienos

...

Kelionė prie jūros...

Gražų vasaros rytą grupė Globos namų gyventojų išsiruošė prie jūros. Vieni norėjo pirmą kartą pamatyti jūrą, kiti – prisiminti tą beribę vandens platybę.

Plačiau

...

Ilgo gyvenimo paslaptis

Globos namų bendruomenė didžiuojasi ir džiaugiasi ilgaamžiu Antanu, sulaukusiu šimto vienerių metų. Ilgo gyvenimo paslaptį jis nurodė esant atlaidumą ir žmogiškumą.

Plačiau

...

Mano Tėve, duonos man atriek…

Šiltą Tėvo dienos sekmadienį gyventojai sulaukė gražių gėlių žiedų ir nuoširdžių žodžių. Jiems dėkota ir linkėta būti sveikiems, stipriems ir dar ilgai būti šalia.

Plačiau

...

Supervizija Globos namuose

Pirmadienį mūsų įstaigos socialiniai darbuotojai užbaigė supervizijos mokymų ciklą. Supervizorės Jūratės Makauskienės įžvalgos, patarimai bei užduodami įvairiapusiai klausimai vedė prie gilesnės analizės, norėjosi sustoti, pamąstyti ir kažką keist...

Plačiau

...

Su jubiliejumi...

Pasveikinome gyventoją Anelę Stankevičienę su garbingu, 95-uoju, jubiliejumi.

Plačiau

...

Gegužė džiugina

Gegužę įvyksta gamtos stebuklas – suveši žaluma bei įvairiomis spalvomis pražysta medžiai ir gėlės. Šiltėjančios ir ilgėjančios pavasario dienos džiugina šiuo nepakartojamu grožiu.

Plačiau

visos naujienos