logo

prienų globos namai
Prienų rajono savivaldybė

Tel. (+370 319) 60401
El. p. info@pgn.lt

I–IV - 8.00–17.00
V - 8.00–15.45

informacija

Kviečiame prisidėti prie patogesnės aplinkos kūrimo Prienų globos namų gyventojams ir šiais metais.

Pervesti pajamų mokesčio dalį (iki 1,2%) galite užpildę formą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), nurodant paramos gavėjo duomenis:

Prienų globos namai, Panemunės g. 28, Prienai, LT-59116,
Įmonės kodas: 190795318
Sąskaitos Nr. LT08 4010 0411 0010 1391
Luminor BANK AS, banko kodas 40100.

Skirti GPM dalį galite iki gegužės 1 d.

Dėkojame už Jūsų gerumą!


Siekiant užtikrinti efektyvų koronaviruso (COVID-19) valdymą Prienų globos namuose bei atsižvelgiant į nepalankią šios ligos epideminę situaciją Lietuvoje ir Prienų rajone, nuo 2020 m. spalio 21 d. iki kol bus priimtas kitas sprendimas, Prienų globos namuose gyventojų lankymas draudžiamas.

Gyventojų lankymas išimtinai galimas tik tenkinant mirštančiojo asmens poreikius, siekiant užtikrinti jam reikalingą dvasinę pagalbą ar sudaryti sąlygas artimiesiems būti šalia.

Gyventojams užtikrinama galimybė bendrauti su artimaisiais telefonu, planšetėmis, kompiuteriais ar kitomis alternatyviomis komunikavimo priemonėmis.

Siuntiniai gyventojams iš jų artimųjų ar kitų asmenų priimami tik tvarkingai supakuoti, maisto produktai švieži, sandariai supakuoti, su nesibaigusiu produktų galiojimo terminu. Prieš perdavimą gyventojui siuntiniai dezinfekuojami.

Informacija apie gyventojus teikiama tel. Nr.:

+370 652 52378 (visą parą budintys slaugytojai),

+370 699 55627 (III aukšto slaugytojai),

+370 652 52364 (socialiniai darbuotojai (8.00 - 17.00 val.)).

 

Apgailestaujame dėl susitikimų ribojimo, bet šiuo metu svarbiausia –

mūsų visų saugumas!

 

Pagarbiai

Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė


KITOS PREVENCINĖS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

 • Visų gyventojų kūno temperatūra matuojama ne rečiau kaip vieną kartą per parą;
 • Kiekvieną dieną visiems darbuotojams matuojama kūno temperatūra prieš darbo pradžią ir pakartotinai bet kuriuo darbo metu, esant įtarimams, kad darbuotojas jos gali turėti;
 • Globos namuose vykstančių užsiėmimų metu naudojamos asmeninės apsaugos priemonės, laikomasi saugaus atstumo, rankų higienos ir dezinfekcijos reikalavimų;
 • Naujai apsigyventi atvykstantį asmenį gali lydėti ne daugiau nei vienas giminaitis, artimasis, globėjas (rūpintojas);
 • Visi priimami gyventojai izoliuojami 14 dienų tam skirtose patalpose, kuriose dirba atskiras personalas, naudodamas II saugumo lygio asmens apsaugos priemones;
 • Globos namų gyventojas gali išvykti laikinai svečiuotis pas globėją, giminaičius, tačiau grįžus po laikino išvykimo į svečius, jis izoliuojamas 14 dienų;
 • Valymas ir dezinfekavimas privalomas visiems horizontaliems ir dažnai liečiamiems paviršiams, visi vonios kambariai valomi mažiausiai du kartus per dieną, taip pat, kai yra nešvarūs;
 • Patalpos vėdinamos mažiausiai 5 kartus per dieną;
 • Kasdieninę gyventojų priežiūrą atliekantys darbuotojai naudoja asmenines apsaugos priemones (toliau – AAP), nurodytas LR Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. V-917 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pagal saugumo lygius“ priede.

Darbo pasiūlymai:

 1. Bendrosios praktikos slaugytojas

Kviečiame į Prienų globos namus

Jeigu Jūs namuose prižiūrite sunkiai sergantį, neįgalų ar senyvo amžiaus žmogų ir išvykdami neturite galimybių jį prižiūrėti, maloniai kviečiame pasinaudoti trumpalaikės socialinės globos/slaugos paslaugomis Prienų globos namuose. O gal tiesiog pavargote ir norite atsikvėpti dieną, kitą, savaitę ar net mėnesį?

Jei už paslaugą pagal sutartį galite mokėti patys ar vaikai, tereikia su Prienų globos namais susitarti dėl atvykimo laiko ir atvykus pasirašyti sutartį. Jei reikalinga savivaldybės lėšų dalis, pagal galiojančius LR teisės aktus Jūs turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamos vietos savivaldybės socialinį skyrių. Prienų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos:

 • suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 900 EUR per mėn.;
 • suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 800 EUR per mėn.

Maloniai kviečiame apžiūrėti mūsų globos namus darbo dienomis. Jei galite tik savaitgaliais, susiderinkime laiką nurodytais telefonais. Įsitikinsite, ar Jums, Jūsų slaugomam/globojamam žmogui būtų priimtinos sąlygos, aplinka, tvarka. Laukiame paklausimų darbo dienomis tel. (8 319) 60 401 – administracija, Jums patogiu laiku (8 319) 60 386 – socialiniai darbuotojai. Galite mums rašyti el. p. info@pgn.lt ar laiškus adresu Panemunės 28, LT-59116 Prienai. Internetinio p. adresas www.pgn.lt.


naujienos

...

Pavasaris už lango

Pirmadienio popietę Globos namų bendruomenė suorganizavo sodo valymo - genėjimo talką. Buvo laukiami visi, kas norėjo prisidėti prie bendro tikslo.

Plačiau

...

Sulaukėme šventų Velykų

Per šventas Velykas globos namų gyventojai linksmai ir išradingai praleido laiką. Prisimindami lietuviškas tradicijas, daužė ir rideno kiaušinius, vaišinosi, bendravo ir džiaugėsi prisikėlimo švente.

Plačiau

...

Šv. Velykos Globos namuose

Šv. Velykos – prisikėlimo, džiaugsmo šventė. Įsileiskim į širdį viltį, ramybę ir meilę. Pasigėrėkime bundančia gamta, įžvelkime kiek daug pastangų reikia pražysti pirmai gėlei, kuria mes taip grožimės.

Plačiau

...

Ruošiamės šventėms

Globos namų bendruomenė ruošiasi pavasario šventei – šv. Velykoms. Pagamintomis ir paruoštomis pačių dekoracijomis puošiami Globos namai, kuriama jauki ir šventinė nuotaika.

Plačiau

...

Nuoširdus artimųjų dėmesys

Su sugrįžtančiais gandrais, su pražydusiomis žibuoklėmis, su atbundančia gamta ir Šventos Verbos šakele atkeliauja pavasaris, dovanodamas asmenines šventes.

Plačiau

...

Verbų sekmadienio belaukiant

Verbų sekmadienis yra svarbi šventė katalikų pasaulyje. Šią dieną savo pasigamintomis verbomis tikintieji skubėdavo į bažnyčią.

Plačiau

visos naujienos