Prienų globos namuose – padėkos rytmetis „Noriu ištarti ačiū“

Vasario 15 d. Prienų globos namų gyventojai bei darbuotojai buvo pakviesti į padėkos rytmetį „Noriu ištarti ačiū“. Mūsų namų bendruomenė vienija ne vieną darbščią, kūrybingą, talentais apdovanotą ir iniciatyvią asmenybę. Džiugu, kad prie draugiškesnės, jaukesnės aplinkos kūrimo kiekviena jų prisideda savaip – kas pagalba šalia esančiam, kas skambia daina ar eilėmis, kas gražindami Globos namų erdves, kas siūlydami idėjas ar įgyvendindami sumanymus.

Šį rytmetį valgyklos salė tarsi pakeitė savo veidą – pavirto į restoraną. Čia susirinkusiųjų laukė šventiškai papuošti staliukai, vaišės. Tokioje aplinkoje visi jautėsi išties pakiliai. Įstaigos direktorė Inga Barkauskienė pasveikino renginio dalyvius, išreikšdama dėkingumą aktyviausiems ir darbščiausiems bendruomenės nariams, įteikė asmenines padėkas bei dovanėles. Šiltų žodžių nestokojo gyventojos Palmyra, Stanislava, Birutė, Onutė. Vladislava dovanojo susirinkusiems pačios gamintus atvirukus. Gyventoja Živilė savo sukurtą eilėraštį skyrė direktorei. Gyventojas Jonas pradžiugino visus nuotaikingu palinkėjimu.

Klausydami atlikėjos Loretos Zabalujevos dainų bei gitaros skambesio, džiaugėmės nuostabiu, dėkingumo pripildytu rytu, bendryste.

Socialiniai darbuotojai

Previous post
Alberto Kapočiaus solinis koncertas ,,Muzika širdyje“
Next post
TAU paskaita „Prienai amžių sandūroje: 1795 -1918 m.