Prienų globos namų bendruomenei skambėjo Livetos ir Petro Kazlauskų dainos

Prienų globos namuose sugrįžęs pavasaris ir Kristaus prisikėlimo šventė – Velykos – minėtos ilgiau, nei kitur. Po šventinio savaitgalio bendruomenei koncertą dovanojo puikiai Lietuvoje žinomas duetas – Liveta ir Petras Kazlauskai.

Nuoširdi šypsena, atvirumas ir nuostabūs balsai – tokiomis dovanomis nešini šie atlikėjai kaskart skuba susitikti su savo gerbėjais. Ne išimtis ir apsilankymas mūsų namuose. Šiltai pabendravę su globos namų bendruomene, pasveikinę visus su Šv. Velykomis, jie atliko dainas, kurių pristatinėti turbūt nebereikia niekam.

„Nors nėr tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas manoj širdy“, – ši ir kitos pop estrados tandemo atliekamos dainų eilutės nepaliko abejingų – visi, užburti muzikos garsų, puikių balsų lingavo bei pritarė po salę sklidusiems žodžiams.

Dėkojame gerb. Livetai ir Petrui Kazlauskams už nuostabią dovaną – ypatingą dėmesį mūsų namų gyventojams, smagų pabuvimą kartu, galimybę atsitraukti nuo kasdienybės, mėgautis atliekamomis dainomis.

Socialiniai darbuotojai Jolanta Šerpenskienė, Gintas Mikalauskas

Previous post
Šventų Velykų džiaugsmai…
Next post
Garbingas jubiliejus