Mūsų dainos skamba Kalvarijoje

Prienų globos namų ansamblio „Kvietkelis“ kolektyvas, vadovaujamas užimtumo specialistės Valės Gustaitienės, buvo pakviesti į Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrą.

Renginys organizuotas siekiant skatinti socialinį įsitraukimą ir skleisti pozityvias emocijas, bendradarbiavimą. Koncertinėje programoje skambėjo solistų Jadvygos ir Alberto dainos, Stanislavos ir Palmyros sakomos eilės. Nuotaiką kėlė gyventojo Jono linksmos istorijos. Bendras dainas lydėjo šokiai, juokas, kurie puošė ansamblio pasirodymą.

Užimtumo specialistė Rasa Černomorec pristatė Prienų globos namų gyventojų rankdarbių parodėlę. Visi galėjo iš arti pažvelgti į mūsų gyventojų kasdienybę ir pasigrožėti jų kūrybingumu.

Buvom pagerbti gausiais sveikinimais ir dovanomis. Džiaugiamės galimybe reprezentuoti mūsų namus, vykstančius edukacinius gyventojų užsiėmimus.

Tai buvo ne tik malonus renginys, bet ir puiki proga stiprinti draugystę, kartu pasidžiaugti bendravimu.

Dėkojame Globos namų administracijai, kuri visada palaiko darbuotojų idėjas bei darbuotojams Dariui ir Antanui už gyventojų lydėjimą ir pagalbą. Užimtumo specialistės Valė Gustaitienė, Rasa Černomorec, Socialinis darbuotojas Gintas Mikalauskas

Previous post
Grožio diena
Next post
Mokomės žaisti – žaisdami mokomės