Konferencija socialiniams darbuotojams

Spalio 10 d.  Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė, socialinis darbuotojas Virginijus Stadalninkas dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Profesinis socialinio darbuotojo identitetas – profesinė autonomija, profesinė kompetencija ir galia bei profesinė atsakomybė“, vykusioje Vėžaičių kultūros centre, Klaipėdos rajone. Konferencijos organizatorius – Viliaus Gaigalaičio globos namai, partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas, asociacija ,,Rūpestinga globa“.  Pranešimus skaitė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos, Kauno miesto socialinių paslaugų centro,  Viliaus Gaigalaičio globos namų ir LSMU Kauno ligoninės atstovai. Skaityti pranešimai apie socialinio darbuotojo profesinę etiką, profesinius aspektus, kliento įgalinimą, socialinio darbo praktiką ir teoriją, socialinio darbo kokybę įtakojančius veiksnius, valstybės socialinę politiką. Susitikimas suteikė galimybę apsikeisti patirtimi, sužinoti naujovių bei padiskutuoti aktualiais socialinio darbo klausimais. 

Socialinis darbuotojas Virginijus Stadalninkas

Previous post
Su Mokytojo diena, Mieli Globos namų senjorai!
Next post
„Esi graži ir nuostabi žvaigždutė“