Išrinkta Globos namų taryba

Gegužės 18 dieną Globos namų salėje vyko Globos namų tarybos ataskaitinis susirinkimas ir naujos tarybos rinkimai. Gyventoja Palmyra Laukaitienė, tarybos pirmininkės pavaduotoja trumpai pristatė veiklos ataskaitą, aptarė administracijai teiktus pasiūlymus, kultūrinius renginius, ekskursijas. Susirinkusius pakvietė tylos minute pagerbti į amžinybę iškeliavusius tarybos narius – pirmininkę Violetą. Ibianskytę ir narį Romualdą Svideravičių.

Globos namų direktorė Inga Barkauskienė pasveikino susirinkusius, nuoširdžiai padėkojo už aktyvią tarybos veiklą, pasidžiaugė įgyvendintomis idėjomis tvarkant Globos namų aplinką, pagalba organizuojant renginius ir šventes, siūlymais dėl gyventojams teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. Tarybos nariams įteikė padėkas ir palinkėjo aktyviai dalyvauti naujuose rinkimuose ir tarybos veikloje. Susirinkimo dalyviai atsakingai siūlė ir balsavo už gyventojų ir darbuotojų kandidatūras. Į Globos namų tarybą išrinkti 5 gyventojai – Palmyra Laukaitienė (pirmininkė), Genė Dulkienė (pavaduotoja), Birutė Bielevičienė, Stanislava Sabonytė ir Albertas Kapočius, 3 darbuotai – socialinė darbuotoja Birutė Bajorienė, socialinė darbuotoja Jolanta Šerpenskienė, užimtumo specialistė Lina Mieliauskienė ir 1 visuomenės atstovas – šeimos gydytojas Tadas Menkevičius. Sveikiname naujai išrinktą Globos namų tarybą ir linkime sėkmės, išradingumo ir iniciatyvos stiprinat ir kuriant Globos namų bendruomenę.

Socialinė darbuotoja Jūratė Kuzmickienė

Previous post
Saugus eismas keliuose
Next post
Prienų globos namų darbuotojų, gyventojų ir jų artimųjų bendrystės vaisius – atnaujintas sodas