Giedrės ir Ernesto praktika Globos namuose

Kauno kolegijos, medicinos fakulteto socialinio darbo II kurso studentai Giedrė ir Ernestas atliko praktiką Prienų globos namuose. Jie intensyviai domėjosi socialinių darbuotojų darbu, atliko apklausas, braižė ekožemėlapius, dalyvavo pokalbiuose, renginiuose. Studentai lydėjo gyventojus į lauką, į renginius. Ir kūrė filmą apie veiklas globos namuose.

Filmas, kurį pažiūrėjo gyventojai, buvo sutiktas plojimais. Visi dėkojo už gražią iniciatyvą, šaunų darbą ir linkėjo didelės sėkmės.

Socialinės darbuotojos Birutė Bajorienė ir Raimonda Sakalauskienė

Previous post
Jautrus globos namų gyventojos susitikimas su sūnumi
Next post
Sveikinimai jubiliejaus proga