logo

prienų globos namai
Prienų rajono savivaldybė

Tel. (+370 319) 60401
El. p. info@pgn.lt

I–IV - 8.00–17.00
V - 8.00–15.45

veiklos sritys

Prienų globos namams išduotos licencijos teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia bei licencija, suteikianti teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti pirminės psichikos sveikatos priežiūros, bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, psichikos sveikatos slaugos, kineziterapijos ir masažo paslaugas.

Ilgalaikė socialinė globa (paslaugų teikimo trukmė neterminuota)
Tai paslaugos, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba (Socialinių paslaugų katalogas).

Trumpalaikė socialinė globa (paslaugų teikimo trukmė – iki 6 mėnesių per metus)
Tai paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba benamystės ar krizių atvejais, vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams po medicininės reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę (Socialinių paslaugų katalogas).

Smurto prevencijos ir jo atvejų sprendimo tvarka