logo

prienų globos namai
Prienų rajono savivaldybė

Tel. (+370 319) 60401
El. p. info@pgn.lt

I–IV - 8.00–17.00
V - 8.00–15.45

Šv. Kūčios Globos namuose

Šv. Kūčios – turi gilias ir prasmingas tradicijas. Jau eilę metų Globos namų gyventojai, jų artimieji, darbuotojai šią dieną susirenka prie bendro stalo kaip viena didelė šeima. Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas dekanas monsinjoras Jonas Dalinevičius koplytėlėje aukojo Šv. Mišias, paskui visi rinkosi bendrai vakarienei. Globos namų direktorė Inga Barkauskienė padėkojo visiems už bendrystės, vieningumo jausmą, klebonas Jonas Dalinevičius pašventino gausiai maistu padengtus stalus, o ansamblio „Kvietkelis“ nariai, vadovaujami Valės Gustaitienės, pagiedojo šventinių giesmių. Gyventojai lauždami kalėdaitį linkėjo vieni kitiems sveikatos, ramybės, gėrio bei santarvės. Laikas prabėgo tarsi akimirka. Tačiau pabūti tokioje didelėje šeimoje – neapsakomas jausmas.visos naujienos